Acura Adviseur Extranet

Europese richtlijn IDD

26 September 2018

Per 1 oktober 2018 treedt de Insurance Distribution Directive (IDD) in werking. Een Europese richtlijn met normen over de distributie van verzekeringen, zoals normen op het gebied van transparantie en productontwikkeling. Graag informeren wij u over een aantal belangrijke aandachtspunten als gevolg van de IDD.

Transparantie

Als bemiddelaar/adviseur dient u de klant vooraf te informeren over de aard van de beloning. Daarnaast dient u de klant te informeren of u voor het adviseren/bemiddelen in een schadeverzekering rechtstreeks door de klant wordt betaald of dat u hiervoor ook provisie ontvangt van de aanbieder. U kunt dit doen door dit bijvoorbeeld op te nemen in uw dienstenwijzer.

IPID/Verzekeringskaarten

Wij zorgen ervoor dat u over voldoende informatie beschikt om verzekeringen te kunnen distribueren. Vanaf 1 oktober vervangt het IPID de verzekeringskaart zoals we deze nu kennen. Het informatiedocument blijven wij wel verzekeringskaart noemen. Inhoudelijk wijkt het IPID niet veel af van de verzekeringskaart. De hoofdregel is dat dit document op papier wordt verstrekt tenzij de klant toestemming geeft voor digitale verstrekking op een duurzame drager of website. Wij passen daarom het offerte- en aanvraagformulier zodanig aan dat de klant verklaart akkoord te gaan met de digitale verstrekking van de verzekeringskaart(en) en wij verwijzen vervolgens naar de vindplaats van de Verzekeringskaarten. De Verzekeringskaarten vindt u op onze website. Mocht u voor een product over onvoldoende informatie beschikken dan verzoeken wij u dit ons te laten weten zodat wij u goed kunnen informeren.

Productontwikkeling

De IDD past de huidige productontwikkelingsnormen aan. Voor u als adviseur/bemiddelaar gelden de volgende normen:

  • U dient over een proces te beschikken om informatie te ontvangen van de aanbieder en heeft beleid om mogelijke belangenconflicten te vermijden en eventuele nadelige gevolgen op te heffen;
  • Monitoren of producten onder de (juiste) doelgroep zijn verkocht;
  • Informatieverplichting richting de aanbieder, op verzoek van de productontwikkelaar levert u informatie over distributie van het product;
  • Informatieverplichting over hoe om is gegaan met de (mogelijke) belangenconflicten;
  • Informatieverplichting als het product niet past bij de gedefinieerde doelgroep. Dat wil niet zeggen dat u het product niet mag verkopen buiten de doelgroep maar u dient dit wel aan te geven aan de aanbieder en te monitoren.

Wij zullen in de samenwerkingsovereenkomst een passage opnemen inzake de informatieverplichtingen als gevolg van de IDD en komen hier later bij u op terug.

Koppelverkoop

Als een klant een zaak of dienst koopt dan heeft hij de mogelijkheid om dit te doen zonder het afsluiten van een verzekering en wordt de klant geïnformeerd over elk afzonderlijk product of dienst. Als een financiele dienstverlener een dienst als aanvulling op een verzekering verkoopt als pakket zonder die onderdelen ook los te verkopen, dan mag dit mits hierover richting de klant duidelijk wordt gecommuniceerd. Denk hierbij aan een serviceabonnement bij een verzekering.

Verzekeringen met een beleggingselement

Als u verzekeringen met een beleggingselement distribueert, dient u procedures en maatregelen te treffen:

  • Gelijktijdig met het advies dient een geschiktheidsverklaring verstrekt te worden;
  • De klant dient geïnformeerd te worden over de beleggingsstrategie inclusief toelichting over de risico’s die daarmee verbonden zijn;
  • De klant dient vooraf geïnformeerd te worden over de door u gemaakte kosten;
  • U heeft beleid, procedures opgesteld en treft maatregelen om belangenconflicten te voorkomen.

Bemiddelen en advies

U dient wensen en behoeften van de klant te inventariseren en vast te stellen. Feitelijk leidinggevenden moeten de opgedane kennis actueel houden. De vereisten die opgesteld zijn in de modules basis schadeverzekeringen particulier en schadeverzekeringen zakelijk komen overeen met de eisen van de IDD.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de IDD, kijk dan op afm.nl. Hier vindt u de factsheets en veelgestelde vragen over IDD.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top