Acura Adviseur Extranet

De schadebehandelaar aan het woord

09 Mei 2018

Het is van groot belang dat het afmelden van kentekens tijdig aan ons wordt doorgegeven. Deze praktijkcasus bewijst dat maar weer.

De casus

Wij zijn door een tegenassuradeur aansprakelijk gesteld voor een aanrijding waarbij bestuurder X tegen de tegenpartij is gereden. Bestuurder X had voorrang moeten verlenen aan de tegenpartij.

Op de schadedatum hadden wij het voertuig niet verzekerd. De auto was 2 dagen voor de schadedatum gekocht bij garagebedrijf Y die wel bij ons verzekerd is. Het kenteken is verzekerd op de garagepolis. De nieuwe eigenaar heeft nagelaten het voertuig te verzekeren. Op grond van het 16 dagen na-risico hebben wij de tegenpartij schadeloos moeten stellen. Zodra een schade wordt veroorzaakt met een motorrijtuig is de verzekeraar van het motorrijtuig conform de WAM verplicht om 16 dagen het risico te dragen. Het moment van 16 dagen vangt aan op de dag na kennisgeving. Van groot belang is dan ook dat kentekens tijdig worden afgemeld. Hiervoor geldt een periode van 30 dagen vanaf de dag na afmelding van het kenteken bij het RDW. Indien de kennisgeving niet binnen de 30 dagen heeft plaatsgevonden zal de na-risico-termijn ingaan op de dag volgend op die waarop de kennisgeving is ingediend. Als WAM-verzekeraar lopen wij dan langer het na-risico.

Na uitbetaling van de schade aan de tegenpartij hebben wij het uitgekeerde schadebedrag verhaald op bestuurder X. Bestuurder X weigerde de schade terug te betalen. De zaak is uit handen gegeven aan DAS incasso en zij hebben bestuurder X verzocht de schade terug te betalen. Omdat dit uitbleef is er een dagvaarding door hen opgesteld en moest bestuurder X voor de rechter verschijnen. Uiteindelijk heeft de rechter geoordeeld dat bestuurder X de schade aan ons dient terug te betalen. Er is een betalingsregeling opgesteld.

Al met al blijft het dus van essentieel belang dat het afmelden van kentekens tijdig wordt doorgegeven. Hiermee kunnen vervelende situaties voor zowel de klant als voor Acura worden voorkomen.

Wendy van der Aa - Schadebehandelaar

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top