Acura Adviseur Extranet

Status landbouwtekening in volmacht

21 Juni 2017

Het is u vast niet ontgaan dat landbouw in verzekeringsland steeds meer een issue aan het worden is. De risico’s die verbonden zijn aan het verzekeren van agrarische bedrijven worden door verzekeraars als zeer zwaar gezien. Dit heeft met name te maken met de omvang van de moderne agrarische bedrijven en het geringe premievolume bij deze verzekeraars. Delta Lloyd kondigde eind 2016 aan te stoppen met landbouwverzekeringen in volmacht, Allianz heeft actief afscheid genomen van het Aegon landbouwdeel en het is nog zeer de vraag wat andere verzekeraars in de nabije toekomst gaan doen.

In maart 2016 zijn we gestart met de eerste verkenning om landbouwverzekeringen als Lloyds coverholder aan te bieden. Dit was nog voordat wij wisten dat Delta Lloyd het besluit genomen had te stoppen met het tekenen van landbouwverzekeringen in volmacht. Voor deze verkenning hebben wij in London een bezoek gebracht aan diverse Engelse brokers en hebben wij met hen de mogelijkheden besproken. Via een broker zijn wij in gesprek met een tweetal risicodragers en bij hen worden de cijfers en mogelijkheden bestudeerd. De enorme hagelschade van 2016 heeft er voor gezorgd dat we nog niet rond zijn. De Engelse verzekeraars zien dit als een groot risico. Dit heeft er voor gezorgd dat wij ons streven om medio 2017 rond te zijn niet kunnen halen. Concreet betekent dit dat de volmachtpolissen in volmacht bevroren blijven en de nieuwe verzekeringen via het provinciale kanaal aangevraagd moeten worden. Zodra er een alternatief is sluiten wij eerst de lopende volmacht portefeuille over. Vervolgens wordt dan bepaald wanneer de provinciale polissen en nieuwe verzekeringen ingebracht kunnen worden.

Ons doel is om een lange termijn oplossing te verwezenlijken, zowel in capaciteit als verzekerbare risico’s (intensieve veeteelt). Op dit moment kunnen wij deze oplossing helaas nog niet bieden.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top