Acura Adviseur Extranet

Aanpassing motorrijtuigen pool Particulier en Zakelijk

04 Januari 2016

Voor alle motorrijtuigen geldt dat het WAM verzekerd bedrag voor letsel daar waar lager dan € 6.000.000,-- wordt verhoogd naar € 6.000.000,--.

In verband met bedrijfsregeling 11 zijn of de voorwaarden gewijzigd of er is aan de huidige voorwaarden een extra voorwaardenblad toegevoegd waarin de opbouw van de schadevrije jaren wordt aangegeven.

Daar waar de voorwaarden gewijzigd worden en relatie (nu) nog recht heeft op NCB wordt het stukje inzake NCB toegevoegd aan de nieuwe voorwaarden middels een extra voorwaardenblad.

De oude producten Personenauto (WA Casco of WA Beperkt Casco) Basis zijn qua voorwaarden gelijkgesteld aan het 100% Delta Lloyd autoproduct. Dit betekent:

Het eigen risico bij (beperkt) casco wijzigt van € 250,-- naar € 150,--

Het extra eigen risico (jeugdige bestuurder en niet aangesloten herstelbedrijf) is komen te vervallen

De oude producten Personenauto (WA Casco of WA Beperkt Casco) Top+ zijn qua voorwaarden niet gewijzigd. Hierop is een extra voorwaardenblad toegevoegd waarin de opbouw van de schadevrije jaren wordt aangegeven.

Voor alle motorrijtuigen, (m.u.v. bestelauto) inclusief prominent en vrachtauto’s wordt de inschalingskorting verhoogd met 2 treden. Dit om er voor te zorgen dat de BM-korting in de oude en nieuwe voorwaarden gelijk is aan elkaar.

De inschalingskorting voor de zakelijke personenauto’s en de bestelauto’s blijven ongewijzigd. De voorwaarden zijn aangepast middels toevoeging van een extra voorwaardenblad opbouw schadevrije jaren en/of NCB).

De inschaling/voorwaarden zullen per 01.04.2016 gewijzigd worden. T.z.t. meer info.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top