Acura Adviseur Extranet

Loondoorbetaling blijft complex

18 Oktober 2015

Het kabinet presenteerde vrijdag 2 oktober 2015 de plannen voor een vrijwillige regeling voor bedrijven met maximaal tien werknemers. In het voorstel gaan de werknemers er niet op achteruit. Het UWV betaalt het tweede jaar loon.

Volgens de verzekeraars belemmert de maatregel de preventie en re-integratie van zieke werknemers. "Daarmee wordt het stelsel hopeloos complex en stijgen dus de lasten voor wergevers", aldus de bond. "Het pakt daarmaa voor iedereen slechter uit". Werkgeversorganisatie MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het besluit van het kabinet. Ze benadrukken dat de werkgeversrisico's een drempel vormen om personeel aan te nemen.

Uw rol als adviseur inkomen wordt de komende jaren zwaar op de proef gesteld. Tegelijkertijd onstaan hier juist de kansen om uw toegevoegde waarde nog duidelijker te maken. Het lijkt er immers op dat ook de overheid niet meer goed weet welke oplossing nu een blijvend karakter heeft. Een aantal jeren geleden leek het erop dat bijna alles naar de private sector zou verhuizen. Nu komt naast de privatesector ook het publieke stelsel weer in beeld.

12-jaars propositie als totaal oplossing?
Tegenwoordig zien we veel 12-jaars proposities ontstaan. In deze nieuwe constructies zijn een aantal elementen gecombineerd opgenomen namelijk: preventie, verzuim en WGA/ZW ERD. Dit gecombineerd 'product' zou een totaal propositie voor de werkgever moeten of kunnen zijn. Binnen ons volmachtbedrijf zijn wij in de afrondende fase waardoor we u in de eerste helft van 2016 een totaaloplossing kunnen aanbieden. Wij geloven in een geïntegreerd totaal advies met een sterke focus op reïntegratie en zullen u hierin bijstaan.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw accountmanager Joris Vos.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top