Acura Adviseur Extranet

Verkorte procedure ziek melden – hersteld melden

Ga eerst naar de website www.verzuimsignaal.nl. Voer daarna uw persoonlijke inlogcodes in. Het betreft een loginnaam en een wachtwoord. Zo komt u in uw verzuimsysteem, namelijk Verzuimsignaal. Zichtbaar worden uw bedrijfsgegevens en ingevoerde werknemers.

Na het inloggen komt u in het beginscherm. U kunt in dit scherm direct een werknemer aanklikken (op de regel). Een werknemer zoeken is ook mogelijk door rechtsboven een zoekterm in te geven en op de verrekijker te klikken. De lijst wordt dan gefilterd op de ingegeven zoekterm.

Vervolgens kunt u op verschillende manieren uw ziekmelding doen:

1 Via rechtermuisknop
Bij het zoeken van een medewerker of het selecteren van een medewerker via de organisatietree kunt u middels de rechtermuisknop een medewerker ziek melden.

2 Via snelkoppeling in menublak
U kunt ook een medewerker ziek melden door op de snelkoppeling ziek melden te klikken in de menubalk.

Nadat een werknemer geselecteerd is verschijnt het formulier ten behoeve van de ziekmelding. Hier kunt u ook een gedeeltelijke ziekmelding doen. Dit kan door een ander percentage in te voeren dan 100. U kunt in dit scherm alleen werknemers ziek melden die ziek zijn vanwege een verzuimreden of ten gevolge van zwangerschap.

Het formulier dient ingevuld te worden.
Als eerste geeft u de datum van de 1e ziektedag in. Als er een andere datum ingevuld moet worden, dan klikt u op het kalendertje. Een andere mogelijkheid is dat u de datum handmatig ingeeft. U kiest vervolgens de reden van ziekmelding. Desgewenst kunt u nog een nadere omschrijving invoeren. U geeft aan of de verzuimreden een gevolg is van privé, werk, of onbekend is.

Vergeet niet op de diskette te klikken zodat de gegevens worden opgeslagen!

Hersteld melden
U zoekt de desbetreffende medewerker en klikt op het veld “hersteld melden”. In het scherm wat dan opent hoeft u alleen de datum van herstel en de reden van herstel in te voeren. Als de reden van herstel volledig arbeidsgeschikt is dan vult verzuimsignaal zelf het 100% percentage in. Als uw werknemer gedeeltelijk hersteld is moet u zelf een percentage invoeren. Dit geldt ook voor een eventueel percentage arbeidstherapeutische
basis. Er is nog een veld waar u een toelichting kunt invullen. Dit is alleen van belang in bijzondere gevallen.

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top