Acura Adviseur Extranet

Waarom naverrekenen?

03 Juni 2020

Aan het einde van het jaar is uw omzet en (bruto) winst bekend. Ook is dan pas bekend hoeveel medewerkers u had en wat u hen aan loon heeft betaald. De verzekeraar berekent door middel van de naverrekening de definitieve premie over het vorige jaar met uw definitieve gegevens. Ook wordt er dan gekeken naar het nieuwe verzekerde bedrag voor bijvoorbeeld de bedrijfsschadeverzekering. Tegelijkertijd wordt de nieuwe voorschotpremie voor het lopende jaar vastgesteld, gebaseerd op de gegevens van het vorige jaar.

Waarom is naverrekenen zo noodzakelijk?

Bij aanvang van de verzekering heeft u de verwachte omzet, de (bruto) winst, de verwachte loonsom en het aantal medewerkers dat u in dienst heeft doorgegeven. Daarvoor maakt u een goede inschatting en op basis van deze gegevens wordt de premie bepaald en betaald.

Van te voren is het nog niet zichtbaar hoe het jaar zich gaat ontwikkelen. Als ondernemer wilt u in bijna alle gevallen groeien. Maar het kan ook tegen zitten zoals bijvoorbeeld nu met de coronacrisis. Omdat u het niet allemaal van te voren weet, worden de bedragen met een naverrekening gecorrigeerd. Groeit uw bedrijf harder dan u had ingeschat? Dan betaalt u premie bij en wordt de premie voor het komende jaar hoger (voorschotpremie).

Andersom kan ook. Dat betekent dat u teveel premie heeft betaald in het afgelopen jaar voor het risico dat u heeft afgedekt. Bij de naverrekening krijgt u dus nog geld terug over het afgelopen jaar. En voor het lopende jaar betaalt u een lagere premie. Maar verwacht u weer een (forse) groei, dan kunt u dit ook doorgeven aan uw adviseur of verzekeraar.

Soms kan er tussentijds gecorrigeerd worden om bijvoorbeeld betalingsproblemen te voorkomen.

Welke verzekeringen worden naverrekend?

Niet voor alle verzekeringen geldt dat ze werken op basis van voorschotpremies en naverrekeningen. Onderstaand treft u een overzicht van de meest voorkomende verzekeringen:

  • Collectieve inkomensverzekeringen (waaronder de verzuimverzekerin)
  • Bedrijfsschadeverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering
  • Collectieve doorlopende reisverzekering
  • Schadeverzekering voor Inzittenden
  • Transportverzekering

Gegevens opsturen

Meestal ontvangt u in de eerste maanden van het nieuwe jaar het naverrekeningsformulier. Dit kunnen meerdere formulieren zijn als uw verzekeringen niet in één pakket zitten. Verzekeraars vragen u binnen een bepaalde periode de juiste gegevens op te sturen. De gegevens moeten soms worden aangevuld met een door de boekhouder geaccordeerde verzamelloonstaat, jaarrekening of andere stukken die van belang kunnen zijn.

Meestal heeft u hiervoor enkele weken de tijd. Mocht u het onverhoopt toch vergeten, dan ontvangt u nog een herinnering.

Geen gegevens ingestuurd?

Als u niet reageert op het verzoek van de verzekeraar om gegevens in te sturen om de definitieve premie vast te stellen, verhoogt de verzekeraar de premie. Zij nemen daar een vast percentage voor. Vaak is dat 25%. Ook uw nieuwe voorschotpremie wordt hierop gebaseerd. Bij een verzuimverzekering kan een eventuele uitkering ook teruggevorderd worden.

Onderverzekering

Heeft u de gegevens niet ingestuurd en er is sprake van een schade, dan bestaat de kans op onderverzekering  omdat de bedragen niet aansluiten bij de werkelijke situatie.

Gevolgen coronacrisis

Bij enorm veel bedrijven is er nu sprake van een correctie op zowel de omzet als het jaarloon. Een goede reden om tussentijds aanpassingen door te voeren. Wij staan u graag bij om uw pakket een “coronacheck”  te geven zodat de premies wellicht beter betaalbaar zijn.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top