Acura Adviseur Extranet

Pensioenakkoord 2019: APS Pensioenteam aan het woord

11 Juli 2019

In het Pensioenakkoord 2019 staan de afspraken tussen overheid, werkgevers en werknemers als het gaat om veranderingen in het pensioenstelsel. Het Pensioenakkoord is op 20 juni door de Tweede Kamer en op 3 juli door de Eerste Kamer goedgekeurd. Benieuwd wat de gevolgen van dit Pensioenakkoord voor u zijn? Lees dan verder.

AOW-leeftijd voorlopig nog niet omhoog
De AOW-leeftijd blijft tot 2021 staan op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd wel weer maar dit gaat in kleinere stappen. Concreet betekent dit dat de AOW-leeftijd er als volgt uit gaat zien:

-In 2022: 66 jaar en 7 maanden
-In 2023: 66 jaar en 10 maanden
-In 2024: 67 jaar

Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting waarbij 1 jaar langer leven resulteert in 8 maanden later AOW.

Mogelijkheid om eerder te stoppen
In het pensioenakkoord is weer een mogelijkheid opgenomen voor medewerkers om 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken zonder dat u daar als werkgever een boete voor krijgt. Als werkgever betaalt u vanaf 2021 geen boete als de werknemer 3 jaar voor AOW-leeftijd met pensioen gaat en als uw werknemer maximaal €19.000 per jaar van u ontvangt tot zijn AOW-leeftijd. Vooralsnog geldt deze mogelijkheid voor een periode van 5 jaar.

Eén fiscaal kader voor alle pensioencontracten
Het fiscale kader voor alle pensioenregelingen wordt gelijk. In het nieuwe stelsel met premieovereenkomsten worden alle pensioencontracten fiscaal begrensd op de premie en niet langer op de opbouw en de indexatie. Dit betekent dat er een uniforme leeftijdsonafhankelijke premiegrens gaat gelden voor iedereen, waarbij de hoogte zodanig zal zijn dat een adequate pensioenopbouw wordt gefaciliteerd. Deze uniforme maximale premiegrens gaat gelden voor alle pensioencontracten en ook voor pensioenopbouw in de derde pijler. Omdat afschaffing van de doorsneesystematiek gevolgen heeft voor alle bestaande pensioenovereenkomsten, zullen alle pensioenovereenkomsten moeten worden aangepast. De overheid legt de randvoorwaarden voor deze transitie vast.

De ZZP’er
Voor ZZP’ers wordt het makkelijker om deel te nemen aan een pensioenregeling. Er komt geen wettelijke plicht voor pensioenopbouw voor ZZP’ers. Wat wel verplicht wordt is de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers.

Pensioenkortingen
Pensioenkorting betekent een lagere pensioenuitkering. Deze pensioenkortingen zaten eraan te komen. Met de afspraken in het voorlopig pensioenakkoord lijkt dit voorlopig te zijn afgewend en zal uw pensioen gelijk blijven of in ieder geval minder hard dalen. Wat dit betekent verschilt per pensioenfonds.

Pensioenopbouw voor meer mensen
Er is nog steeds een grote groep werknemers die geen pensioen opbouwt. Dit wordt aangepakt, er is afgesproken dat meer mensen pensioen moeten gaan opbouwen. Hoe dit eruit gaat zien is nog niet duidelijk.

APS Pensioenteam helpt u verder
Wilt u meer informatie over het pensioenakkoord of heeft u een andere pensioenvraag? Neem dan gerust contact op met APS Pensioenteam via het telefoonnummer 088 27 70 000.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top