Acura Adviseur Extranet

Chaos dreigt bij omwisseltraject Wft-diploma's

07 November 2016

Nu de eindfase van het omwisseltraject voor bestaande Wft-diploma's nadert, verwacht Bureau D & O veel ongelukken. Volgens D & O krijgen veel adviseurs de procedure niet tijdig rond voor de sluitingsdatum van 31 december 2016. Vanaf 1 januari 2017 vervalt de omwisselmogelijkheid en moeten adviseurs die de deadline missen eerst weer het initiële examen afleggen voor ze mogen adviseren.

Onbekendheid
Bureau D & O merkt dat er bij een groot aantal kantoren onbekendheid bestaat over de acties die moeten worden ondernomen om klaar te zijn voor het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel. Veel adviseurs leven in de veronderstelling dat zij hiervoor slechts één of meer PEplus-examens hoeven te behalen. Dit is een misvatting. Adviseurs moeten, wanneer zij kunnen aantonen dat de diploma’s en certificaten die zij op 31 december 2013 bezaten kwalificeerden voor de toenmalige Wft-onderdelen, niet alleen de benodigde PEplus-examens behalen op de terreinen waarop zij willen blijven adviseren. Ook het administratieve traject om de nieuwe Wft-diploma’s daadwerkelijk aan te vragen moet tijdig zijn afgerond.

Omruil via erkend exameninstituut
De omruil van oude diploma’s en certificaten voor nieuwe Wft-diploma’s kan alleen door een erkend exameninstituut worden gedaan. Het exameninstituut verzorgt de daarvoor benodigde melding aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO geeft namens de minister van Financiën de nieuwe Wft-diploma’s af.

Deadlines voor omwisselverzoeken
Exameninstituten kunnen tot uiterlijk 31 december 23.59 uur de door hun gefiatteerde omwisselverzoeken indienen bij DUO. Daarna kunnen er geen omwisselbestanden meer worden ingediend bij DUO. Dit betekent dat ruim voor 31 december 2016 de exameninstituten alle benodigde documenten moeten hebben om tot de beoordeling te kunnen komen. Bureau D & O signaleert dan ook dat exameninstituten deadlines gaan stellen voor het indienen van omwisselverzoeken.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top