Acura Adviseur Extranet

ARAG - Product aanpassingen

07 Januari 2016

Onderstaande aanpassingen worden per 01-01-2016 doorgevoerd.

Vrije advocaatkeuze nu standaard maximaal € 6.000,-- per gebeurtenis

Vanaf 01.01.2016 een eigen bijdrage:

Voor Particuliere klanten € 250,-- per gebeurtenis

Voor zakelijke klanten  € 500,-- per gebeurtenis

Vanaf 01.01.2016 mogelijkheid om te kiezen voor € 12.000,-- per gebeurtenis

Eigen bijdrage ongewijzigd

Premie indexatie:

Particulier Enkel en alleen verkeer  Geen aanpassing

Meerdere modules verzekerd 3% indexering

Zakelijk     Geen aanpassing

ProRechtCombinatie ZZP wordt met ingang van 01.01.2016 niet meer ondergebracht onder de groep ProRechtCombinatie Zakelijk (product 600, 610, 620 en 630) maar onder een specifiek ZZP product.

710 ProRechtCombinatie ZZP Module AB

720 ProRechtCombinatie ZZP Module ABC

730 ProRechtCombinatie ZZP Module ABCD

De volgende ProRechtCombinatie producten zijn te sluiten met RechtZeker product van Acura:

ProRechtCombinatie Zakelijk

ProRechtCombinatie Assurantiebemiddeling

ProRechtCombinatie (Para)Medici

De volgende ProRechtCombinatie producten zijn enkel en alleen te sluiten met het particuliere product ARAG ProRechtPolis Particulier:

ProRechtCombinatie Agrarische Sector

ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top