Acura Adviseur Extranet

Werkmateriaal: Schade aan eigen zaken meeverzekerd?

08 September 2014

Binnen het Ondernemerspakket dient schade aan eigen zaken apart verzekerd te worden op een Werkmaterieel polis. Wanneer dit niet het geval is, is er ook geen dekking. In de praktijk blijkt er onduidelijkheid te zijn over het wel of niet verzekerd hebben van schade aan eigen zaken.

Dit kan een bewuste keuze zijn, echter kan het in sommige gevallen verstandig zijn om alsnog actie uit te voeren op de bestaande portefeuille. Wanneer u een overzicht wenst van de reeds bestaande werkmateriaal polissen zonder de dekking Schade aan eigen zaken kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Binnen het Agrarische pakket is er wel een standaarddekking voor schade aan eigen zaken opgenomen in de voorwaarden. Voor meer informatie kunt u de voorwaarden op onze website raadplegen.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - t 088-7654000 - f 088-7654099 - e info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top