Acura Adviseur Extranet

Controle op fraude

12 Juli 2014

De AFM is nadrukkelijk aan het letten op fraudesignalen van verzekeraars en gevolmachtigd agenten. In Nederland melden alle verzekeraars de fraude aan het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars stuurt de melding direct door aan het fraudemeldpunt van Justitie. Zo nodig stelt Justitie strafrechtelijke vervolging in. Verzekerden worden bij fraude geroyeerd en worden voor tenminste vijf jaar op een zwarte lijst geplaatst: het Fraude Registratie en Informatie Systeem Holland (Fish).

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - t 088-7654000 - f 088-7654099 - e info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top