Acura Adviseur Extranet

AFM Self Assesment

12 Juli 2014

Wat doet de AFM met uw informatie?

De AFM analyseert de informatie die ze van alle beheerders en beleggingsinstellingen ontvangt. Hierdoor kan de AFM potentiële risico’s in kaart brengen. Zo worden mogelijke risico’s gesignaleerd in specifieke deelmarkten of bedrijfsmodellen, of bijvoorbeeld in het gebruik van specifieke bedieningsconcepten. Wanneer de AFM een risico ziet, stelt ze eerst meer vragen voordat wordt overgegaan tot het nemen van een formele maatregel. Het nemen van zo een maatregel kan de AFM pas als ze zelf een overtreding heeft vastgesteld. De informatie die u in het Self Assessment aan de AFM verstrekt, leidt daarom niet direct tot een boete.

Vanaf dienstenpakket 2 ondersteunt Acura Assuradeuren u met het leveren van de juiste portefeuille informatie. Hierdoor bespaart u veel tijd en kosten bij het invullen van uw AFM Self Assesment.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager Joris Vos.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - t 088-7654000 - f 088-7654099 - e info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top