Acura Adviseur Extranet

Wijzigingen motorrijtuigen per 1 oktober 2013

19 September 2013

Wijzigingen motorrijtuigen Pakketpolis voor Partculieren per 1 oktober 2013

19 september 2013

Personenauto (Basis en TOP+)
Per 1 oktober2013 wijzigt het tarief van gemiddeld top-3 naar gemiddeld top-7 van de intermediairmaatschappijen uit ROLLS.

Met de Raad van Advies vindt overleg plaats over de bestaande polissen.

Personenauto (particulier niet zijnde Basis en TOP+)

Per 1 oktober 2013 wijzigt het eigen risico van € 135 naar € 150. Ook zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing.

Schadesturing alle Personenauto’s Pakketpolis voor Particulieren

Per oktober gebruik gaan we gebruik maken van Select Autoschade Service en Select Ruitschade Service dit zijn de bij Schadegarant en Glasgarant aangesloten herstelbedrijven met een A of B classificatie. Deze schadesturing is opgenomen in de voorwaarden en zal ook worden aangegeven op de groene kaart. Daarnaast zal deze worden ondersteunt op de website met een zoekmechanisme www.acura.nl/autoschade.

Eigen risico voordeel Select Autoschade Service en Select Ruitschade Service

Als verzekerde de carrosserieschade laat repareren door een bedrijf dat is aangesloten bij Select Autoschade Service of Select Ruitschade Service wordt het eigen risico verminderd met € 150,- bij carrosserieschade, met € 150,-bij ruitreparatie en met € 75,- bij ruitvervanging.

Bij reparatie door een herstelbedrijf dat niet onder de Select Autoschade Service valt of als het voertuig niet wordt hersteld, geldt het eigen risico dat op het polisblad staat.

Prominent Personenauto

Per 1 oktober 2013 wijzigt de premie en het eigen risico van € 450 naar € 500. Ook zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing.

Voor bestaande polissen wordt de premie niet aangepast. De aanpassing van het eigen risico en de voorwaarden geldt per hoofdpremievervaldatum.

Schadesturing

In de nieuwe voorwaarden is opgenomen dat als verzekerde ruitschade laat repareren door een via Glasgarant aangesloten herstelbedrijf het eigen risico wordt verminderd met € 250,- bij ruitvervanging en met € 500,- bij ruitreparatie. Bij reparatie van carrosserieschade volgens de Schadegarant procedure wordt ook hier het eigen risico verminderd met € 250,-

Wijzigingen motorrijtuigen Pakketpolis voor Ondernemers en Pakketpolis voor Agrarische bedrijven per 1 oktober 2013

19 september 2013

Personenauto

Per 1 oktober 2013 wijzigt de premie en het eigen risico van € 135,- naar € 150,- Ook zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing.

Voor bestaande polissen geldt de aanpassing per hoofdpremievervaldatum.

De premies wijzigen als volgt:

Module

Wijziging

WA sec

10%

Beperkt Casco sec

-14%

Casco sec

-5%

Bestelauto

Per 1 oktober 2013 wijzigt de premie en het eigen risico van € 225,- naar € 250,-. Ook zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing.

Voor bestaande polissen geldt de aanpassing per hoofdpremievervaldatum.

De premies wijzigen als volgt:

Module

Wijziging

WA sec

15%

Beperkt Casco sec

-22%

Casco sec

-14%

Vrachtauto

Per 1 oktober 2013 wijzigt de premie en het eigen risico voor ruitschade van € 135,- naar € 150,-. Ook zijn de nieuwe voorwaarden van toepassing.

Voor bestaande polissen geldt de aanpassing per hoofdpremievervaldatum.

De premies wijzigen als volgt:

Module

Wijziging

WA sec

15%

Beperkt Casco sec

-20%

Casco sec

-20%

Schadesturing alle Personen- Bestel- en vrachtauto’s Pakketpolis voor Ondernemers en Pakketpolis voor Agrarische bedrijven

Per oktober gaan we gebruik maken van Select Autoschade Service en Select Ruitschade Service. Dit zijn de bij Schadegarant en Glasgarant aangesloten herstelbedrijven met een A of B classificatie. Deze schadesturing is opgenomen in de voorwaarden en zal ook worden aangegeven op de groene kaart. Daarnaast zal deze worden ondersteund op de website met een zoekmechanisme www.acura.nl/autoschade.

Eigen risico voordeel Select Autoschade Service en Select Ruitschade Service.

Als verzekerde de carrosserieschade laat repareren door een bedrijf dat is aangesloten bij Select Autoschade Service of Select Ruitschade Service wordt het eigen risico verminderd met € 150,- bij carrosserieschade, met € 150,- bij ruitreparatie(voor bestelauto’s bedraagt de vermindering van het eigen risico bij ruitreparatie € 250,-) en met € 75,- bij ruitvervanging (voor bestelauto’s bedraagt de vermindering van het eigen risico bij ruitvervanging € 125,-). Bij reparatie door overige Schadegarant herstelbedrijven geldt het eigen risico dat op het polisblad staat vermeld. Bij reparatie door een schadeherstelbedrijf dat niet is aangesloten bij Schadegarant wordt het van toepassing zijnde eigen risico met € 150,- verhoogd.

Voor vrachtauto’s met ruitschade is de Select Ruitschade Service van toepassing. De regeling is dezelfde als voor personenauto’s.

Voor vrachtauto’s met carrosserieschade is de Select Autoschade Service niet van toepassing.

In dit bestand vindt u de tekstblokken die gebruikt gaan worden richting de verzekeringnemers.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - t 088-7654000 - f 088-7654099 - e info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top