Acura Adviseur Extranet

Waardeoverdracht pensioen: wel of niet doen?

12 November 2013

Voordat men een dergelijke keuze maakt, moet een aantal vragen worden beantwoord.

  • Wat is het indexatiebeleid van het nieuwe fonds, nu en in de toekomst? Als het indexatiebeleid beter is bij het nieuwe fonds, dan is overdracht wenselijk.
  • Hoe is het nabestaandenpensioen (vóór de pensioendatum) geregeld? Bouwt men waarde op of is het op risicobasis verzekerd. Indien het nabestaandenpensioen op risicobasis verzekerd bij de oude pensioenuitvoerder, verliest men bij een minimaal gelijk salaris en regeling een deel van het nabestaandenpensioen.
  • Wat is de financiële situatie van beide pensioenfondsen?

De gezamenlijke antwoorden bepalen of het wenselijk is om al dan niet over te dragen. Advies is om het altijd aan te vragen (binnen 6 maanden na datum indiensttreding) zodat men een keuze heeft.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - t 088-7654000 - f 088-7654099 - e info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top