Acura Adviseur Extranet

Pensioenakkoord (voorlopig) van de baan

12 November 2013

Bovendien stopt de pensioenopbouw vanaf een bruto inkomen vanaf
€ 100.000. Het kabinet moet nu een nieuw voorstel aanbieden aan de Tweede Kamer. Zodra hierover meer bekend is, berichten wij u hierover. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar is wel definitief. Een opbouwpercentage van 2% per jaar lijkt voor de hand liggend. Per 1 januari wordt de fiscale opbouw wel al verlaagd van 2,25% (middelloonregeling) naar 2,15%. Dit is nog het resultaat van het Lente-akkoord (Kunduz-coalitie).

Momenteel worden de regelingen voor uw zakelijke klanten aangepast aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd. Uiteraard kunnen wij indien de regeling niet bij ons in beheer toetsen of uw pensioenregeling na 1 januari 2014 nog voldoet aan de nieuwe fiscale wet- en regelgeving.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top