Acura Adviseur Extranet

De gevolgen van SEPA

08 November 2013

Er is momenteel veel berichtgeving over de veranderende wet- en regelgeving omtrent het (internationale) betalingsverkeer. SEPA, een initiatief van de Europese Unie, heeft als doel het vereenvoudigen van grensoverschrijdende betalingen binnen Europa.

Om dit te realiseren worden alle bankrekeningnummers veranderd in een International Bank Account Number, ookwel IBAN. Wij hebben in onze administratie reeds alle aanwezige bankrekeningnummers collectief aangepast naar het IBAN. Op de website. https://www.ibanbicservice.nl/Homepage.aspx vindt u meer informatie over deze ontwikkelingen en kunt u via de IBAN/BIC Check het IBAN van een bepaad rekeningnummer opvragen. Indien u via onze Webapplicatie een rekeningnummer in voert dient dit een IBAN te zijn.

Vanaf 1 december 2013 stoppen wij met het versturen van papieren acceptgiro's.

Dit komt enerzijds voort uit veranderende wet- en regelgeving omtrent het (internationale) betalingsverkeer, anderzijds is de afschaffing van de papieren acceptgiro kostenbesparend en beter voor het milieu.


Naar aanleiding van deze ontwikkeling zullen alle relaties die momenteel betalen middels een nota inclusief acceptgiro waar mogelijk aangemeld worden voor FiNBOX. Deze klanten krijgen de brief "Uw factuur voortaan via FiNBOX binnen internetbankieren". Meer informatie over FiNBOX en de alternatieve betalingswijzen vindt u op onze website www.acura.nl/digitaal en www.acura.nl/finbox. Indien de relatie een andere betalingswijze prefereert kunnen zij het formulier invullen en retourneren, dit kan ook digitaal via de website. Deze flyer wordt bij de brief gevoegd.

De relaties waarbij aanmelding bij FiNBOX niet mogelijk is, door bijvoorbeeld het ontbreken van een rekeningnummer of doordat de relatie een bankrekening heeft bij een bank die FiNBOX niet ondersteund ontvangen de brief "Wijzigingen omtrent acceptgiro" waarin wordt verzocht een betalingswijze te kiezen. Wanneer een relatie geen keuze terugkoppelt wordt de nota zonder acceptgiro per post toegezonden. De relatie kan het formulier ook digitaal invullen via de website.

De genoemde brieven zullen in de loop van komende week verzonden worden.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - t 088-7654000 - f 088-7654099 - e info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top