Acura Adviseur Extranet

Aanpassing verzekerde bedragen i.v.m. vernieuwde bedrijfsregeling Brandregres.

10 December 2013

Per 01-01-2014 verandert de brandregresregeling voor zakelijke relaties. Hierover heeft u waarschijnlijk al meerdere berichten ontvangen via diverse kanalen.

Wij als Acura Assuradeuren hebben ervoor gekozen om, in verband met deze wijzigingen, alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven welke momenteel actief zijn met een verzekerd bedrag lager van Eur 2.500.000 te verhogen naar Eur 2.500.000,- per aanspraak. Het grootste deel van onze aansprakelijkheidsverzekeringen hebben reeds een verzekerde som van Eur 2.500.000 of hoger. Daar waar een sub-limiet van toepassing was voor brand-regres is deze komen te vervallen.

In verband met deze wijziging zullen de premies voor de aansprakelijkheidsverzekeringen verhoogd worden op basis van onderstaande tabel. Deze verhoging zal automatisch meegenomen worden in de prolongatie van 01-2014. Middels de prolongatiebescheiden zal uw klant op de hoogte gebracht worden van deze wijzigingen en verhoging van de premie.

De premietoeslagen zijn als volgt:

Aanpassing van Eur 250.000 of minder naar Eur 2.500.000 - 60%

Aanpassing van Eur 500.000 of minder naar Eur 2.500.000 - 44%

Aanpassing van Eur 1.000.000 naar Eur 2.500.000 - 25%

Aanpassing van Eur 1.134.450 of Eur 1.250.000 naar Eur 2.500.000 - 15%

Voor bedrijven met een verhoogde kans op brandschade zijnde aannemersbedrijven, benzine- en brandstofhandelaren, dakdekkers, (elektrotechnische) installatiebureaus, gas(fitter) bedrijven, gashandelaren, installateurs van haarden en kachels, klusbedrijven met brandgevaarlijk werk bij derden, lasbedrijven met brandgevaar bij derden, loodgieters en loonbedrijven met brandgevaarlijk werk bij derden zijn de volgende toeslagen van toepassing.

Aanpassing van Eur 500.000 naar Eur 2.500.000 - 66%

Aanpassing van Eur 1.250.000 naar Eur 2.500.000 - 35%

Aanpassing van Eur 500.000 naar Eur 1.250.000 - 35%

Natuurlijk heeft de klant de mogelijkheid niet akkoord te gaan met deze wijziging. Wij zullen deze mogelijkheid in de informatie naar de klant aangeven. De relatie dient dit uiterlijk voor 01-02-2014 kenbaar te maken, 30 dagen na wijziging ingangsdatum.
Indien u er als tussenpersoon voor kiest om dit niet door te willen laten voeren, dan dient u dit uiterlijk aankomende week bij ons aan te geven. Hierna is de prolongatie namelijk doorgevoerd en moeten wijzigingen handmatig gecorrigeerd worden, tevens kunnen wij het tegenhouden van correspondentie richting de klant dna niet meer garanderen.

Uiteraard is het mogelijk dat het verzekerd bedrag van Eur 2.500.000 per aanspraak voor bepaalde relaties niet afdoende is. Hiervoor kan de relatie contact met u opnemen voor advies, in overleg met onze acceptanten wordt vervolgens gekeken hoe we de verzekering aan kunnen passen aan het individuele risico van uw relatie.

Voorbeeld brief 1

Voorbeeld brief 2

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - t 088-7654000 - f 088-7654099 - e info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top