Acura Adviseur Extranet

Wijzigingen SPvP – SPvO – SPvA vanaf 1 januari 2012

17 December 2011

Pakketpolis voor Particulieren

- ARAG indexering premie;

- DAS aanpassing algemene voorwaarden (verandering looptijd - verruiming verjaringstermijn - duidelijkere beschrijving geschil meerdere belanghebbenden -bepaling dat er naast noodzakelijk gemaakte kosten ook sprake moet zijn van redelijk gemaakte kosten).

- ARAG aanpassing premie en voorwaarden (premie verhoging module B 2% en verhoging premie module C + D gedifferentieerd naar groep, voorwaarden verhoging externe kosten - verandering looptijd - aantal in te schakelen deskundigen maximaal een per geschil - tijdige melding geschil - verbetering module incasso - geen beroep op rechtsbijstand bij bedrijfsverkoop en/of beëindiging);

- DAS aanpassing algemene voorwaarden (verandering looptijd - verruiming verjaringstermijn - duidelijkere beschrijving geschil meerdere belanghebbenden - bepaling dat er naast noodzakelijk gemaakte kosten ook sprake moet zijn van redelijk gemaakte kosten);

- Plaatsing clausule i.v.m. geinformeerde verlenging.

Pakketpolis voor Agrarische bedrijven

- Door toenemende schadelast is de premie voor werk- en landmaterieel met 10% naar boven bijgesteld;

- Plaatsing clausule i.v.m. geinformeerde verlenging.

Relaties worden geinformeerd middels tekst op het prolongatieaanhangsel.

Pakketpolis voor Ondernemers

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - t 088-7654000 - f 088-7654099 - e info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top