Acura Adviseur Extranet

Dekkingsuitbreiding SVI-dienstreizen

13 Augustus 2010

De dekking voor SVI-dienstreizen is uitgebreid met dekking voor schade aan motorrijtuig en terugval bonus/malus.

Voor deze uitbreiding plaatsen we onderstaande clausule op de polis:

In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden geeft de verzekering ook dekking in geval van aansprakelijkheid (van de verzekeringnemer) voor schade aan het motorrijtuig, mits het een motorrijtuig betreft waarvan de verzekerde eigenaar is, geen (beperkte) cascodekking van kracht is en kan worden aangetoond dat het motorrijtuig ten tijde van het ongeval ten behoeve van verzekeringnemer werd gebruikt; in dat geval vergoeden wij tevens het eigen risico en het eventuele verlies van B/M korting gedurende de eerste twee verzekeringsjaren na het ongeval. Indien wel een (beperkte) cascodekking van kracht is vergoeden wij uitsluitend het eigen risico en het eventuele verlies van B/M korting gedurende de eerste twee verzekeringsjaren na het ongeval.

Voor schade aan het motorrijtuig van de verzekerde, alsmede de daarmee verbandhoudende eigen risico’s en verlies van B/M-korting gedurende 2 jaar, geldt een eigen risico van € 1.000, - per gebeurtenis.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - t 088-7654000 - f 088-7654099 - e info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top