Acura Adviseur Extranet

Stilzwijgende verlening

01 Juli 2009

Vanaf 1 januari 2010 gaan de schadeverzekeraars consumenten tijdig informeren over de datum waarop een verzekering wordt verlengd en de mogelijkheden om eventueel op te zeggen. Daarmee komt een einde aan de zogeheten stilzwijgende verlenging. Bovendien hanteren schadeverzekeraars voor de particuliere markt voortaan het uitgangspunt van een contracttermijn van één jaar. Nadat het contract voor de eerste keer verlengd is, hebben deze contracten voor de consument een maximale opzegtermijn van een maand. Daartoe hebben de leden van het Verbond van Verzekeraars vandaag besloten tijdens hun Algemene Ledenvergadering.

Langer lopende contracten blijven mogelijk door middel van een ‘dubbele handtekening’ van de consument. Zonder de expliciete instemming van de consument, wordt het meerjarig contract na de verlengdatum een éénjarig contract met een eveneens maximale opzegtermijn van een maand. Deze maandelijkse opzegbaarheid geldt alleen voor de verzekeringnemer; verzekeraars zijn onder normale omstandigheden gebonden aan de oorspronkelijk overeengekomen contractstermijn.

VerzekeraarsVernieuwen
De afspraken die de leden van het Verbond met elkaar gemaakt hebben, gaan in per 1 januari 2010. Volgens het Verbond komt de branche hiermee tegemoet aan de wens van de consument om meer inzicht te hebben in een naderende contractsverlenging en de behoefte aan meer keuzevrijheid, ook met betrekking tot de contractstermijn. De maatregelen maken deel uit van het programma VerzekeraarsVernieuwen van het Verbond, dat initiatieven samenbrengt waarin de focus op de consument beter gestalte krijgt. Bij het Verbond zijn veruit de meeste in Nederland actieve verzekeraars aangesloten zodat het programma zich uitstrekt over vrijwel de gehele branche.

Bindende zelfregulering
De nieuwe regels vallen onder de zogeheten ‘bindende zelfregulering’, waarvoor instemming van de Algemene Ledenvergadering vereist is. Het Verbond heeft over deze bindende zelfregulering contact gehad met de Nederlandse Mededingingsautoriteit en FIDIN, het samenwerkingsverband van de intermediaire organisaties NVA en NBVA. Bindende zelfregulering betekent onder meer dat consumenten die menen dat verzekeraars zich niet aan deze afspraken houden, een klacht kunnen indienen bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening (Kifid). De ombudsman kan verzekeraars aanspreken wanneer zij handelen in strijd met de letter of de geest van deze bindende afspraken.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - t 088-7654000 - f 088-7654099 - e info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top