Acura Adviseur Extranet

Nieuw provisieregelement uitvaartverzekeringen

21 December 2009

U heeft ongetwijfeld uit de media vernomen dat (natura)uitvaartverzekeringen per 1 januari 2010 definitief onder BGFO2 vallen. Dit betekent dat er vanaf dat moment andere regels gelden voor provisie. De belangrijkste consequenties die voortvloeien uit deze nieuwe wettelijke bepalingen zijn als volgt:<br><br>
 
· verzekeraars mogen financiële bemiddelaars geen bonussen meer geven voor de verkoop van uitvaartverzekeringen;<br>
· bemiddelaars moeten voor de klant inzichtelijk maken hoeveel provisie zij krijgen voor het sluiten en beheren van een uitvaartverzekering; <br>
· de financiële beloning die een bemiddelaar ontvangt, moet passen bij de werkzaamheden die hij verricht.<br>
 <br>
<b>Nieuwe provisieregeling</b>
Acura Assuradeuren heeft samen met Monuta Uitvaartzorg N.V. de uitgangspunten van BGFO2 goed in kaart gebracht en past haar provisieregeling hier per 1 januari 2010 op aan. <br><br>
 
<b>Uitvaartverzekeringen</b><br>
De doorlopende provisie bedraagt 18% en wordt maandelijks, tijdens de prolongatie, uitbetaald. Er zal geen afsluitprovisie meer worden uitbetaald.
 <br><br>
<b>Naturaverzekeringen</b><br>
De doorlopende provisie bedraagt 21% en wordt maandelijks, tijdens de prolongatie, uitbetaald. Er zal geen afsluitprovisie meer worden uitbetaald.
 <br><br>
Alle aanvragen met een ingangsdatum ná 31-12-2009 zullen conform bovengenoemde percentages worden beloond.

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - t 088-7654000 - f 088-7654099 - e info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top