Acura Adviseur Extranet

Nieuwsberichten 2009

21 Dec 2009

Nieuw provisieregelement uitvaartverzekeringen

U heeft ongetwijfeld uit de media vernomen dat (natura)uitvaartverzekeringen per 1 januari 2010 definitief onder BGFO2 vallen. Dit betekent dat er vanaf dat moment andere regels gelden voor provisie. De belangrijkste consequenties die voortvloeien uit deze nieuwe wettelijke bepalingen zijn als volgt:<br><br>   · verzekeraars mogen financiële bemiddelaars geen bonussen meer geven voor de verkoop van uitvaartverzekeringen;<br> · bemiddelaars moeten voor de klant inzichtelijk maken hoeveel provisie zij krijgen voor het sluiten en beheren van een uitvaartverzekering; <br> · de financiële beloning die een bemiddelaar ontvangt, moet passen bij de werkzaamheden die hij verricht.<br>  <br> <b>Nieuwe provisieregeling</b> Acura Assuradeuren heeft samen met Monuta Uitvaartzorg N.V. de uitgangspunten van BGFO2 goed in kaart gebracht en past haar provisieregeling hier per 1 januari 2010 op aan. <br><br>   <b>Uitvaartverzekeringen</b><br> De doorlopende provisie bedraagt 18% en wordt maandelijks, tijdens de prolongatie, uitbetaald. Er zal geen afsluitprovisie meer worden uitbetaald.  <br><br> <b>Naturaverzekeringen</b><br> De doorlopende provisie bedraagt 21% en wordt maandelijks, tijdens de prolongatie, uitbetaald. Er zal geen afsluitprovisie meer worden uitbetaald.  <br><br> Alle aanvragen met een ingangsdatum ná 31-12-2009 zullen conform bovengenoemde percentages worden beloond.

15 Dec 2009

Uitbreiding Schadeverzekering Voor Inzittenden en Gezinsleden

Standaard is de bromfiets onder de dekking opgenomen daarnaast is het mogelijk om de SVI + gezinsleden uit te bereiden met een opzittende dekking voor de motor.

15 Dec 2009

Aanpassing No-claimbeschermer

15 Dec 2009

Indexering Premierechtsbijstand

15 Dec 2009

Aansprakelijkheid Agrarisch verzekeringspakket

Het verzekerd voor de aansprakelijkheidsverzekeringen zijn verhoogd van EUR 1.250.000 per gebeurtenis naar EUR 2.500.000 per gebeurtenis.

24 Jul 2009

Acura Assuradeuren vergoedt verplichte quarantaine

Acura Assuradeuren vergoedt de extra kosten die een vakantieganger moet maken in verband met quarantaine voor de Mexicaanse griep. Onlangs werd een groep Nederlanders in Indonesië verplicht in quarantaine gesteld, omdat een van hen mogelijk besmet was met de Mexicaanse griep. Normaal gesproken is dit volgens een reisverzekering geen verzekerde gebeurtenis. Acura heeft echter besloten de gemaakte extra kosten alsnog te vergoeden. De dekking is gelijk aan de vergoeding bij ziekte van verzekerde. <br><br><b>Wanneer geldt de vergoeding?</b><br> Als reizigers in quarantaine worden geplaatst door een buitenlandse officiële overheidsinstantie, als gevolg van verdenking van de Mexicaanse griep. Als er sprake is van individuele gevallen. Zodra een gehele regio of land in quarantaine wordt geplaatst, geldt deze dekking niet.<br><br>  <b>Wat wordt vergoed?</b><br>De standaard verzekerde bedragen van de reisverzekering zijn van toepassing. De extra verblijf-, omboek- en vervoerskosten worden, na overleg met SOS International, vergoed tegen kostprijs. De telefoonkosten die verband houden met de quarantaine worden vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag van 100,- (of 150,- bij de topmodule).<br><br>  <b>Wat wordt niet vergoed?</b><br> De dagen dat verzekerden verplicht in quarantaine verblijven  kunnen niet worden geclaimd in de vorm van ongebruikte reisdagen. Claims op de annuleringsverzekering worden niet vergoed.<br><br>  <b>Vragen of meer informatie?</b><br>Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze afdeling Schade 088 765 54 000.

01 Jul 2009

Productaanpassingen Pakketpolis voor Particulieren

Onderstaand treft u een overzicht aan van de aanpassingen zoals die zijn doorgevoerd in de Pakketpolis voor Particulieren. Voor nieuwe polissen zijn de aanpassingen beschikbaar per 1 juli voor bestaande polissen per prolongatie augustus (hoofdvervaldatum). Alle producten kennen nu de meest actuele voorwaarden en zijn weer state of the art. Uiteraard worden ook het handboek, aanvraagformulier en ons extranet hierop aangepast.<br><br>

01 Jul 2009

Introductie Pakketpolis voor Verenigingen van Eigenaren (VVE)

De Pakketpolis voor Verenigingen van Eigenaren bestaat uit vijf verzekeringen, waarbij de verzekeringen Gebouwen en Aansprakelijkheid de basis vormen.

01 Jul 2009

Stilzwijgende verlening

Vanaf 1 januari 2010 gaan de schadeverzekeraars consumenten tijdig informeren over de datum waarop een verzekering wordt verlengd en de mogelijkheden om eventueel op te zeggen. Daarmee komt een einde aan de zogeheten stilzwijgende verlenging. Bovendien hanteren schadeverzekeraars voor de particuliere markt voortaan het uitgangspunt van een contracttermijn van één jaar. Nadat het contract voor de eerste keer verlengd is, hebben deze contracten voor de consument een maximale opzegtermijn van een maand. Daartoe hebben de leden van het Verbond van Verzekeraars vandaag besloten tijdens hun Algemene Ledenvergadering. Langer lopende contracten blijven mogelijk door middel van een ‘dubbele handtekening’ van de consument. Zonder de expliciete instemming van de consument, wordt het meerjarig contract na de verlengdatum een éénjarig contract met een eveneens maximale opzegtermijn van een maand. Deze maandelijkse opzegbaarheid geldt alleen voor de verzekeringnemer; verzekeraars zijn onder normale omstandigheden gebonden aan de oorspronkelijk overeengekomen contractstermijn.VerzekeraarsVernieuwen De afspraken die de leden van het Verbond met elkaar gemaakt hebben, gaan in per 1 januari 2010. Volgens het Verbond komt de branche hiermee tegemoet aan de wens van de consument om meer inzicht te hebben in een naderende contractsverlenging en de behoefte aan meer keuzevrijheid, ook met betrekking tot de contractstermijn. De maatregelen maken deel uit van het programma VerzekeraarsVernieuwen van het Verbond, dat initiatieven samenbrengt waarin de focus op de consument beter gestalte krijgt. Bij het Verbond zijn veruit de meeste in Nederland actieve verzekeraars aangesloten zodat het programma zich uitstrekt over vrijwel de gehele branche.Bindende zelfregulering De nieuwe regels vallen onder de zogeheten ‘bindende zelfregulering’, waarvoor instemming van de Algemene Ledenvergadering vereist is. Het Verbond heeft over deze bindende zelfregulering contact gehad met de Nederlandse Mededingingsautoriteit en FIDIN, het samenwerkingsverband van de intermediaire organisaties NVA en NBVA. Bindende zelfregulering betekent onder meer dat consumenten die menen dat verzekeraars zich niet aan deze afspraken houden, een klacht kunnen indienen bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening (Kifid). De ombudsman kan verzekeraars aanspreken wanneer zij handelen in strijd met de letter of de geest van deze bindende afspraken.

01 Jul 2009

Gratis een leuke attentie bij een online afspraak met CARGLASS

Ongeveer 1 op de 6 automobilisten krijgt op jaarbasis te maken met een sterretje in de voorruit. Met het stijgen van de temperatuur, stijgt ook de kans op het doorscheuren van een sterretje. Het gebruik van een airco maakt die kans zelfs nog groter.

01 Apr 2009

Online ruitschades melden

Via een link op onze website (http://www.acura.nl/contact/ruitschade_melden/) is het vanaf heden voor uw verzekerden mogelijk direct een ruitschade te melden bij Carglass.

01 Apr 2009

TomTom Actie

Zijn uw medewerkers al wegwijs binnen ons extranet? Ter promotie van onze offerte- en aanvraagmodule ontvangt het eerste kantoor dat minimaal 10 nieuwe Pakketpolissen voor Particulieren met minimaal 3 modules sluit via ons extranet een Tom-Tom One cadeau!

Terug

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - t 088-7654000 - f 088-7654099 - e info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top