Nieuwsberichten http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/ Dinercheque tevredenheidsonderzoek http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/dinercheque_tevredenheidsonderzoek/ Ook dit keer schenken wij weer aandacht aan de dinercheque die wij verloot hebben onder alle deelnemers aan het tevredenheidsonderzoek. Dit keer is de dinercheque uitgereikt aan de familie Bouwmeister van buro philip van den hurk. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/dinercheque_tevredenheidsonderzoek/ 01-11-2017 Even voorstellen: Daniëlle, Marscha, Olaf http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/even_voorstellen/ In de afgelopen maanden hebben wij een drietal nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Graag stellen zij zich kort aan u voor. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/even_voorstellen/ 01-11-2017 VerzuimSignaal http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/verzuimsignaal/ Graag brengen wij de ziekmeldingen in VerzuimSignaal bij u onder de aandacht. Helaas merken wij nog steeds dat ziekmeldingen te laat worden gedaan. Hierdoor ontvangt de werkgever in sommige gevallen geen uitkering terwijl hij daar wel recht op heeft. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/verzuimsignaal/ 01-11-2017 Onderzoek Acura Providerboog http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/onderzoek_acura_providerboog/ Via uw bemiddeling hebben wij bedrijven verzekerd die verzekering gerelateerde diensten leveren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld brandpreventie, inbraakpreventie, elektrische installaties, HR en arbodiensten. Wij onderzoeken momenteel of wij deze diensten in een providerboog via Acura kunnen aanbieden. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/onderzoek_acura_providerboog/ 01-11-2017 Extranet 2.0 http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/extranet_2.0/ Ons vernieuwde Extranet is inmiddels bijna een jaar online. Hoog tijd om u weer op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/extranet_2.0/ 31-10-2017 Hoe voldoet u aan de zorgplicht bij een onaangekondigde opzegging? http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/hoe_voldoet_u_aan_de_zorgplicht_bij_een_onaangekondigde_opzegging/ Als adviseur heeft u er vast wel eens mee te maken, een klant die plots en onaangekondigd een lopende polis opzegt. In veel gevallen is het uw zorgplicht om de klant in zo’n geval te wijzen op de consequenties van de opzegging. De klant kan deze consequenties vaak namelijk niet overzien. Hoe gaat u hiermee om? http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/hoe_voldoet_u_aan_de_zorgplicht_bij_een_onaangekondigde_opzegging/ 10-08-2017 Even voorstellen: Daan Slootweg http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/even_voorst/ Graag stellen wij u voor aan onze nieuwe mederkers. Het is de eer aan onze nieuwe medewerker Daan Slootweg om het spits af te bijten. Hij stelt zich graag aan u voor. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/even_voorst/ 07-07-2017 Schade of calamiteit op vakantie http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/schade_of_calamiteiten_op_vakantie._wat_nu/ De vakantieperiode is weer aangebroken. Tijd om te genieten van een welverdiende, onbezorgde vakantie. Dat is precies wat uw klanten ook doen deze zomer. Maar wat als er iets mis gaat? Het is dan belangrijk dat hulp wordt geregeld via de juiste kanalen. Vergeet niet uw klanten hierop te wijzen. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/schade_of_calamiteiten_op_vakantie._wat_nu/ 04-07-2017 Dinercheque tevredenheidsonderzoek http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/dinercheque/ Periodiek verloten wij een dinercheque onder onze klanten die een tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld. Dit keer is de prijs door onze collega Raymon van den Boogaard uitgereikt aan de heer Berrie Klomp, relatie van assurantiekantoor Van den Einden. Eet smakelijk! http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/dinercheque/ 04-07-2017 Nieuw pakket voor de particuliere markt http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/nieuw_pakket_voor_de_particuliere_markt/ Voor de particuliere markt zijn wij een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een eigen pakket dat we samen met risicodragers willen ontwikkelen. Het nieuwe pakket, dat wij vooralsnog ‘Privé Zeker’ noemen, hopen wij 1 januari 2018 te lanceren. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/nieuw_pakket_voor_de_particuliere_markt/ 30-06-2017 Samenwerking met Van Mossel Autoschade Groep http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/samenwerking_met_van_mossel_autoschade_groep/ Acura Assuradeuren is een unieke samenwerking aangegaan met Van Mossel Autoschade. Zij zijn niet alleen goed in het herstellen van schades maar zij helpen ons ook om processen nog efficiënter te laten verlopen waardoor klanten nog sneller en beter geholpen worden. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/samenwerking_met_van_mossel_autoschade_groep/ 23-06-2017 Status landbouwtekening in volmacht http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/status_landbouwtekening_in_volmacht/ Het is u vast niet ontgaan dat landbouw in verzekeringsland steeds meer een issue aan het worden is. De risico’s die verbonden zijn aan het verzekeren van agrarische bedrijven worden door verzekeraars als zeer zwaar gezien. Dit heeft met name te maken met de omvang van de moderne agrarische bedrijven en het geringe premievolume bij deze verzekeraars. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/status_landbouwtekening_in_volmacht/ 21-06-2017 Acura Kennisdag: Het kantoor van de toekomst, bent u er klaar voor? http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/het_kantoor_van_de_toekomst/ De Acura Kennisdag met als titel: 'Het kantoor van de toekomst! Bent u er klaar voor?' werd op 13 juni erg goed bezocht.  Met de onderwerpen: 'Van websitebezoeker naar klant', 'Cybercriminaliteit'  en 'Advies op afstand' wisten de sprekers de genodigden aanhoudend te boeien.  http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/het_kantoor_van_de_toekomst/ 13-06-2017 Aftellen maar http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/aftellen_maar/ De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 10 stappen benoemd die organisaties kunnen helpen in de voorbereidingen op de nieuwe Europese privacywetgeving. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan deze nieuwe wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/aftellen_maar/ 15-05-2017 IBAN- naamcheck http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/iban-_naamcheck/ Bij het overboeken van geld van de ene naar de andere rekening gaat het nog wel eens mis. Het kan zijn dat er per ongeluk een verkeerd rekeningnummer wordt ingevoerd, waardoor het geld naar de verkeerde persoon wordt opgestuurd. Maar het kan ook gaan om een kwaadwillende actie van een partij die bewust een verkeerd nummer opgeeft. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/iban-_naamcheck/ 01-03-2017 WFT- vergunning http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/wft-_vergunning/ Een financiële dienstverlener moet een vergunning hebben om advies te mogen geven. Eén van de eisen die aan het verlenen van een vergunning wordt gesteld, is dat de medewerkers voldoende vakbekwaam zijn. Dat wil zeggen dat een klant die een inhoudelijk gesprek heeft met een medewerker van een financiële dienstverlener, de garantie heeft dat die medewerker over voldoende kennis beschikt.In 2014 zijn de vakbekwaamheidseisen aangepast. Er geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2017. Als een adviseur daarna niet aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen voldoet, mag hij niet meer adviseren. Deze verandering in dienstverlening moet wel aan de klant worden gemeld, geeft de AFM aan. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/wft-_vergunning/ 01-03-2017 Melding AP http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/melding_ap/ Privacy wordt een steeds belangrijker thema om mee te nemen in de bedrijfsvoering van de financieel adviseur. Om aan uw klanten te laten zien dat u serieus bezig bent met hun privacy én om een wettelijke verplichting na te komen, is het vereist melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de persoonsgegevens die u van uw klanten verzamelt. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/melding_ap/ 01-03-2017 Provisieverbod schade http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/provisieverbod_schade/ Een provisieverbod voor schade ligt niet op tafel bij het Verbond. Dat zei Verbondsvoorzitter David Knibbe op de am:dag in een paneldiscussie met AFM en Adfiz onder leiding van Jort Kelder. Hij benadrukte dat het Verbond nog midden in het evaluatieproces zit en komend voorjaar met zijn standpunt naar buiten komt. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/provisieverbod_schade/ 01-03-2017 Cyberverzekeringen http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/cyberverzekeringen_een_kans/ Naar schatting van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) bedraagt het premievolume van deze verzekeringen in Nederland nu ongeveer 10 miljoen euro en in Europa 130 miljoen euro. In de VS ligt het premievolume al op meer dan 2 miljard euro. Het Verbond van Verzekeraars gaat kijken of de markt een stimulans kan krijgen.  http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/cyberverzekeringen_een_kans/ 01-03-2017 Zekerheden app http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/zekerheden_app1/ Acura  lanceert haar nieuwe ‘Zekerheden App’. Een app, speciaal ontwikkeld voor de verzekeringnemer. Hiermee zetten wij een volgende stap in het optimaliseren van onze dienstverlening. Directeur Rob Prüst over de nieuwe app: “Onze app voorziet in tal van functionaliteiten zoals het ophalen van de groene kaart en het bekijken van polis- en schadegegevens. http://www.acura.nl/over_acura/nieuws/zekerheden_app1/ 01-03-2017