Acura Adviseur Extranet

Klachtenprocedure Acura Assuraderen

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voor komen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Vraag het eerst uw adviseur

Bespreek de klacht eerst met uw adviseur. De bij Acura aangesloten adviseur behartigt uw belangen en is altijd uw eerste aanspreekpunt. Vaak kan uw adviseur het probleem snel voor u oplossen.

Niet tevreden?
Laat het ons dan weten.

Uw klacht schriftelijk indienen

Komt u er met uw adviseur niet uit, dan kunt u de klacht aan ons voorleggen. Klachten willen wij snel en naar tevredenheid opgelost hebben. In overige gevallen of wanneer de oplossing voor u niet bevredigend is, heeft u de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen bij onze klachtencommissie via kwaliteit@acura.nl. Uw klacht kan mede aanleiding zijn onze dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te nemen om procedures/processen, werkwijzen en/of voorschriften aan te passen. Zo helpt u ons aan een hogere klanttevredenheid.

Uw ingediende klacht komt via kwaliteit@acura.nl centraal binnen bij onze klachtencoördinator. Deze verzorgt de coördinatie van uw klacht en de administratieve handelingen. Binnen 3 werkdagen ontvangt u een bevestiging dat uw klacht is binnengekomen en welke stappen we gaan ondernemen. De klachtencoördinator zet de interne klachtenprocedure in gang.

Na een eventueel overleg met betrokken medewerkers ontvangt u spoedig, maar uiterlijk binnen 14 dagen, een inhoudelijk reactie op de klacht. Mocht het de verantwoordelijke personen niet lukken binnen 14 dagen te reageren, wordt u in ieder geval geïnformeerd over de reden daarvan.
 
Het volledig gevolgde traject en alle gevoerde correspondentie wordt gedetailleerd vastgelegd in het dossier ‘Klachtenbehandeling’. Deze gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 
Wij waarderen het zeer dat u ons laat weten wanneer u een klacht heeft. Wij nemen gegronde klachten mee naar de toekomst en doen ons uiterste best herhaling te voorkomen. Wij proberen van onze fouten te leren en behandelen uw klacht daarom altijd serieus.
 
Geschillencommissie
Wanneer Acura een klacht naar uw mening toch niet naar behoren heeft afgehandeld, kunt u als particulier een onafhankelijke geschilleninstantie inschakelen. Voor de meeste klachten is dat het KiFiD.
 
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-355 22 48
Website: www.kifid.nl  

Belangrijk:

  • U kunt pas bij het klachteninstituut terecht als uw klacht is behandeld via de klachtenprocedure van Acura en dus ter beoordeling is voorgelegd aan de directie.
  • Het klachteninstituut kan voor de klachtenbehandeling kosten in rekening brengen. De commissie bepaalt dan tevens wie deze moet betalen.

 

Acura Assuradeuren - Postbus 156 - 5490 AD Sint-Oedenrode - info@acura.nl - KvK: 17181722 - AFM: 12012150

Top