Uitnodiging Acura Kennisdag

Laat u niet verrassen...

Hoe komt het dat grote bedrijven getroffen worden door bijvoorbeeld een DDoS-aanval terwijl al jaren bekend is dat dit soort calamiteiten zich voordoen? Risicoanalyses zijn vaak niet compleet. Met goed risicomanagement voorkomt u onaangename verrassingen, maar waar moet u nu eigenlijk op letten om niet voor verrassingen te komen staan? Wij vertellen u daar meer over tijdens onze kennisdag.

Datum:       19 maart 2019
Tijdstip:      10:00 uur
Locatie:      Acura, Kortestraat 3a, Sint Oedenrode

Programma:

10:00 uur    Ontvangst
10:15 uur    Opening, door Joris Vos (Acura)
10:30 uur    Pensioen- en Inkomensadvies, door Erik Willems (APS Pensioenteam)
11:00 uur    Cybersecurity biedt kansen, door Wopke de Jong (Avéro Achmea)
12:00 uur    Lunch 
13:00 uur    Ondernemen is risico's nemen, door Remy Grandjean (Risico Consult NL)
14:00 uur    In 4 stappen naar het beste risicoadvies, door Robin Drenth (Risk Explorer)
15:00 uur    Einde

Wij zijn ervan overtuigd dat wij voor een leuk en leerzaam programma hebben gezorgd en verheugen ons op uw komst!

Indien u gebruik maakt van ons pakket 'Ontzorging Basis' vragen wij een eigen bijdrage van €75,00 excl. BTW per deelnemer. Als u gebruik maakt van ons pakket 'Ontzorging Compleet' dan is deelname voor u kosteloos.

Met vriendelijke groet,

Henk Smit 
directeur

Erik Willems | APS Pensioen- en Inkomensteam

In januari van dit jaar is APS Pensioen- en Inkomensteam verhuisd naar Sint Oedenrode. APS is een zusterbedrijf van Acura en is gespecialiseerd in pensioen en inkomen. We maken pensioen en inkomen graag ook toegankelijk voor uw klanten. Erik Willems vertelt u hier meer over.

Lees meer

Wopke de Jong | Avéro Achmea

50% van de mkb-bedrijven krijgt te maken met een cyberincident. En dat heeft grote impact. Digitalisering brengt kansen, maar ook risico’s met zich mee. Denk aan phishingmails of medewerkers die per ongeluk klantgegevens lekken. Help uw mkb-klanten veiliger ondernemen en hun digitale weerbaarheid vergroten. Wopke (senior experience marketeer bij Avéro Achmea) praat u bij over verschillende oplossingen.

Lees meer

Remy Grandjean | Risico Consult NL

Remy Grandjean is Risico Manager en eigenaar van Risico Consult NL. Hij legt uit hoe de RI&E, de Risico Inventarisatie en Evaluatie, u kan helpen een beter inzicht te krijgen in mogelijke bedrijfsrisico’s en hoe u deze kunt voorkomen dan wel beperken. Daarnaast laat hij zien hoe de RI&E bij kan dragen aan zaken als goed werkgeverschap en verlaging van verzuim. Onderdeel van de RI&E is het calamiteitenplan. Ook hier zal op ingegaan worden.


Lees meer

Robin Drenth | Risk Explorer

We weten te weinig van onze klanten. Daardoor ontstaan hiaten in risico- en verzekeringsprogramma’s, die in geval van schade kunnen leiden tot financiële problemen bij bedrijven. Ieder risicoadvies begint met het in kaart brengen van het bedrijfs- en risicoprofiel van een onderneming. Om dit goed in beeld te brengen is het cruciaal om de juiste vragen te stellen. Daarbij speelt ook het calamiteitenplan een belangrijke rol. De praktijk laat zien dat bedrijven met een goed plan na een calamiteit eerder weer in bedrijf zijn. Robin zoomt in op het integrale adviesproces en laat zien hoe u door het toevoegen van technologie uw advieskracht drastisch kunt vergroten.

Lees meer
Wilt u geen berichten meer van ons ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.